Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Το πιο ζεστό οδόφραγμα στην Κερατέα

Από μικρό και από τρελό λένε… μαθαίνεις την αλήθεια. 
Παρακάτω ένας εννιάχρονος μαθητής έγραψε μια σχολική έκθεση,
περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στην Κερατέα. 
Όχι μόνο το κείμενο αλλά και το γεγονός πως ένα παιδί έκατσε να γράψει όσα έγραψε, 
λέει πολλά για την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε αυτό τον αγώνα.